Улеснете работата си и се насладете на лятото! Подарете си време и за другите важни неща!

Лятно предложение с 20% отстъпка до 23 юли 2024.

Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Представлява ли процесуално нарушение непредявяването на материалите от разследването на обвиняемия и следва ли това да води до връщане на делото в предходната процесуална фаза?
Има ли възможност съдът да окаже съдебен контрол върху преценката на прокурора относно съдържанието и обосноваността на обвинителния акт на стадия на разпоредителното заседание?
Съответстват ли действията на въззивния съд, когато последният позволява на подсъдимата да депозира обяснения, на принципите за обективност и пълнота на процесуалното изследване?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Съществува ли съществено процесуално нарушение поради неяснота и вътрешна противоречивост в диспозитива на съдебния акт, което засяга правата на подсъдимите и води до необходимост от отмяна на съдебния акт?
Отсъстват ли ясни, убедителни и доказателствено обезпечени мотиви в отговор на доводите на защитата относно основни елементи от обективна страна на обвинението по чл. 321, ал. 6 НК, което представлява основание за отмяна на съдебния акт?
Възможна ли е правната конструкция, при която престъпният сговор по чл. 321, ал. 6 НК, за който е призната за виновна подсъдимата., хронологически следва деянията по чл. 255 НК, при положение, че деянието по чл. 321, ал. 6 НК е предварителна престъпна дейност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Позволява ли въззивното решение промяна на правната квалификация на деянието при запазване на същото наказуемо престъпление?
Следва ли на подсъдимия да се осигури възможност за упражняване на правото на защита при промяна на правната квалификация в хода на въззивната инстанция?
Явява ли се злоупотреба с власт, когато подсъдимият въздейства върху волята на свидетелите чрез заплахи за неблагоприятни последици, независимо от липсата на пряка власт за уволнение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Имат ли право първоинстанционният и въззивният съд да събират доказателства, несъвместими с признатите от подсъдимия факти по обвинителния акт при процедура по чл. 372, ал. 4 и чл. 373, ал. 3 НПК?
Може ли въззивният съд да реши делото на основата на фактическа обстановка, различна от изложената в обвинителния акт при проверката на първоинстанционна присъда постановена след съкратено съдебно следствие?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Липсват ли изобщо мотиви или са недостатъчни и не отговарят на стандарта по чл. 339 НПК, което би обосновало процесуално нарушение „липса на мотиви“ по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК?
Правилно ли е приложен материалният закон по чл. 354 а, ал. 1, изр. 1, предл. четвърто НК и основателно ли е искането за преквалификация по чл. 354а, ал. 5 НК?
Може ли инкриминираното деяние да се счита за „малозначително“ по смисъла на чл. 9, ал. 2 НК и дали обществената опасност е „явно незначителна“, което би обосновало прилагането на чл. 9, ал. 2 НК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

За извършване на престъплението по чл. 144, ал. 3 НК изисква ли се у извършителя да има оформено решение за осъществяване на заканата?
Необходимо ли е да са използвани годни средства и условия, при които резултатът реално може да настъпи, за да е налице престъпление по чл. 144, ал. 3 НК?
Достатъчно ли е психическото състояние на дееца самó по себе си да обуславя вероятност от пораждане на решение за осъществяване на заканата и бъдещи действия за изпълнението му?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какво е съотношението между съставите на престъпленията по чл. 282, ал. 1 и чл. 311, ал. 1 НК в контекста на правилото „lex specialis derogate legi generali“ и кога е приложимо?
Какви са условията за формиране на общ предмет на престъпление и единен престъпен резултат, когато става въпрос за неизпълнени служебни задължения?
Как се прилага правилото на чл. 2, ал. 2 НК при изменение на наказателноправните норми и при промяна на законовата уредба, която запълва бланкетния състав на престъплението?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Представлява ли предоставянето по занятие на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, банкова дейност?
Осъществява ли предоставянето на заеми без разрешение състава на престъплението по чл. 252, ал. 1 НК?
Може ли да бъде ангажирана наказателната отговорност по чл. 253 НК за изпиране на пари, когато подсъдимата е призната за невиновна по обвинението за престъпление по чл. 252 НК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Съществува ли изискване за двойна наказуемост при прилагане на чл. 8, ал. 2 от ЗПИИСАННЛСМВЛС за престъпления, включени в категорията от чл. 7, пар. 1 от РР 2009/299/ПВР?
Какви са задълженията на изпълняващия орган относно проверката на получения съдебен акт и предвиденото наказание за престъпление, включено в категорията, която изключва проверка за двойна наказуемост?
Как принципът на взаимно признаване и доверието в правните системи на държавите членки влияят на процеса на признаване и изпълнение на съдебни решения без проверка за двойна наказуемост?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Могат ли доказателствените резултати от опорочен протокол за оглед да бъдат постигнати с други доказателства или доказателствени средства?
Считано ли е престъплението на активен подкуп за довършено при прекъсването на фактическата власт върху облагата и предоставянето й на длъжностното лице?
Преминава ли фактическата власт върху облагата към длъжностните лица в момента на прекъсването на фактическата власт на дееца върху нея?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

12324 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на наказателна отговорност по давност", въведете само "погасяване наказателна отговорност давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "НПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "НПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 20 000 съдебни решения на Върховния касационен съд, Наказателна колегия с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "НПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form